zpět nahoru
znak

Obec Bystřička 

ID ObceNázevTelefonFaxEmailWWW
541711Obec Bystřička 571 443 258 571 420 944 obec.bystricka@telecom.cz http://www.bystricka.cz


Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Kraj: Zlínský
Příslušný vodohospodářský orgán: ORP Vsetín

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. novela 20/2004 Sb. vydal:

  • ORP Vsetín
  • Schválil: Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí
  • Dne: 16.2. 2010, č.j. MUVS 4112/2010
  • Schválení povodňového plánu obce: Bystřička
  • Schválil: Obec Bystřička
  • Dne: 21.5. 1998, č.j. 78/98Zpracovatel digitálního povodňového plánu


AQP.jpg


AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)
Tel.: +420 541 426 011
Fax: +420 541 426 012
Email: info@aquaprocon.cz
WWW: www.aquaprocon.cz