zpět nahoru
znak

Obec Hovězí

ID ObceNázevTelefonFaxEmailWWW
542768Obec Hovězí571 445 088 571 445 011 podatelna@obec-hovezi.cz http://www.obec-hovezi.cz


Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Kraj: Zlínský
Příslušný vodohospodářský orgán: ORP Vsetín

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. novela 20/2004 Sb. vydal:

  • ORP Vsetín
  • Schválil: Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí
  • Dne: 20.7. 2011, č.j. MUVS 21020/2011
  • Schválení povodňového plánu obce: Hovězí
  • Schválil: Obec Hovězí
  • Dne: 6.5. 2013, č.j. 55/2013Zpracovatel digitálního povodňového plánu


AQP.jpg


AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)
Tel.: +420 541 426 011
Fax: +420 541 426 012
Email: info@aquaprocon.cz
WWW: www.aquaprocon.cz