zpět nahoru
znak

Obec Janová

ID ObceNázevTelefonFaxEmailWWW
570346Obec Janová571 434 140 571 434 140 obec@janova.cz http://www.janova.cz


Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Kraj: Zlínský
Příslušný vodohospodářský orgán: ORP Vsetín

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. novela 20/2004 Sb. vydal:

  • ORP Vsetín
  • Schválil: Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí
  • Dne: 6.8. 2012, č.j. MUVS 20728/2012
  • Schválení povodňového plánu obce: Janová
  • Schválil: Obec Janová
  • Dne: 9.5.2013, č.j. 332/0513Zpracovatel digitálního povodňového plánu


AQP.jpg


AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)
Tel.: +420 541 426 011
Fax: +420 541 426 012
Email: info@aquaprocon.cz
WWW: www.aquaprocon.cz