zpět nahoru
znak

Město Karolinka

ID ObceNázevTelefonFaxEmailWWW
542911Město Karolinka571 450 212 571 420 730 podatelna@mukarolinka.cz http://www.karolinka.cz


Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Kraj: Zlínský
Příslušný vodohospodářský orgán: ORP Vsetín

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. novela 20/2004 Sb. vydal:

  • ORP Vsetín
  • Schválil: Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí
  • Dne: 10.11. 2011, č.j. MUVS 32241/2011
  • Schválení povodňového plánu obce: Karolinka
  • Schválil: Město Karolinka
  • Dne: 08/2011, č.j. MU-2589/2011Zpracovatel digitálního povodňového plánu


AQP.jpg


AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)
Tel.: +420 541 426 011
Fax: +420 541 426 012
Email: info@aquaprocon.cz
WWW: www.aquaprocon.cz