zpět nahoru
znak

Město Karolinka

Limity pro vyhlašování povodňové aktivity | Přípravná opatření | Způsob vyžádání pomoci | Osnova zprávy po povodni | Důležité kontakty |

Organizační část

   logo

Karolinka (542911)

adresa: Radniční náměstí čp. 42, Karolinka
telefon: 571 450 212, fax: 571 420 730, e-mail: podatelna@mukarolinka.cz, web: http://www.karolinka.cz
aktualizováno: 03.02.2017, poznámka: Mobil - 734 681 624


Úplné kontaktní údaje členů nejsou veřejné.
Podrobné informace o členech PK pro autorizované uživatele, pro přístup použijte shodné jmého a heslo pro editaci databáze POVIS

Povodňová komise obce

funkce příjmení, jméno pracoviště pozice kontakt
předseda Chovanečková Marie MÚ Karolinka, Radniční náměstí 42 starostka  tel: 734 681 624
fax: 571 420 730
místopředseda Škorňák Oldřích, Bc. zdravotnickcý záchranář 
tajemník Vojkůvková Jaroslava, Mgr. MÚ Karolinka, Radniční náměstí 42 vedoucí HSO  tel: 571 450 421
fax: 571 420 730
člen Dujková Pavlína MěBP, Kortiše 633, 75605 Karolinka pracovnice MěBP  tel: 571 450 454
člen Minarčíková Kristýna MÚ Karolinka, Radniční náměstí 42 pracovnice informačního centra  tel: -  
fax: 571 420 730
člen Mynář Evžen SDH Karolinka, Vsetínská 60, Karolinka velitel JSDH 
člen Skalka Václav MÚ Karolinka, Radniční náměstí 42 hrázný  tel: -  
 

url.gif mapa umístění povodňové komise obce


Příslušné související povodňové komise

název jméno telefon fax e-mail
Povodňová komise města Karolinka
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, okr. Vsetín
Starosta - předseda pov. komise 571 450 212, 734 681 624 571 420 730 starostka@mukarolinka.cz
Povodňová komise města Vsetín
- obce s rozšířenou působností(ORP)Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Starosta - předseda pov. komise 571 491 504 571 419 957 starosta@mestovsetin.cz
Povodňová komise Zlínského kraje
- třída T. Bati 21, 761 90 Zlín
Hejtman - předseda pov. komise 577043100, 731 555 080 577 043 202 podatelna@kr-zlinsky.cz
Ústřední povodňová komise Ministr ŽP - předseda pov. komise 267 121 111 267 310 920 povodnova_sluzba@mzp.cz


pdf.gif Činnost povodňové komise


Limity pro vyhlašování povodňové aktivity

Na základě známých nebo předpovídaných údajů se vyhlašují 3 SPA:

1. SPA – bdělost
2. SPA – pohotovost
3. SPA - ohrožení

V Karolince je na Velké Stanovnici (lovostranný přítok Vsetínské Bečvy) instalován hlásný profil kategorie B č. 320, který slouží pro stanovení stupňů povodňové aktivity (provozovatelem je Povodí Moravy, s.p.). Na Vsetínské Bečvě nejsou ve městě instalovány žádné hlásné profily kategorie A, B a C. Pro stanovení stupňů povodňové aktivity je určující především profil kategorie B č. 319 ve Velkých Karlovicích (provozovatelem je ČHMÚ Ostrava).

Rozhodující hlásné profily pro nejbližší okolí města Karolinka:

ORP Hlásný profil Vodní tok Stupeň povodňové aktivity [cm]
Název Číslo Kategorie I. II. III.
Vsetín Vsetín 322 A Vsetínská Bečva 280 350 400
Velké Karlovice 319 B Vsetínská Bečva 170 200 230
Ústí 321 B Senice 180 220 270
H5_Zdechov OBC545244_H5 C Zděchovka 100 130 160
VD Karolinka 320 B Stanovnice 55 75 150
VD Bystřička 323 B Bystřice 80 90 110

V rámci vybudování nového LVS Valašsko-Horní Vsacko byly zřízeny měrné body kategorie C pro celou zájmovou oblast. Informace z těchto bodů budou využívat všechny obce regionu. Provoz zařízení je zatím ve zkušební době a limitní hodnoty pro stanovení SPA zatím není nastaveno.

Rozhodující hlásné profily kategorie C pro nejbližší okolí města Karolinka:

ORP Hlásný profil Vodní tok Stupeň povodňové aktivity [cm]
Název Evid. list Číslo Kategorie I. II. III.
Vsetín H1_VKarlovice pdf OBC545163_H1 C Vsetínská Bečva 170 200 230
H2_Halenkov pdf OBC542679_H2 C Vsetínská Bečva 170 200 230
H3_Hovězí pdf OBC542768_H3 C Vsetínská Bečva 100 200 300
H4_Huslenky pdf OBC542784_H4 C Kychová 40 80 120
H5_Zdechov pdf OBC545244_H5 C Zděchovka 100 150 200

Bleskové povodně

V obci může rovněž dojít ke vzniku povodně při přívalových deštích na okolní pozemky. Stupně povodňové aktivity jsou vyhlašovány na základě činnosti místní hlídkové služby u potencionálních povodňových zdrojů.

Dále je třeba sledovat stav srážek a stav údajů z nově instalovaných srážkoměrů.

Nastavení měřicí techniky odpovídá příručce MŽP „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“.

Automatický měřicí systém bude ve standardním provozním režimu v nastavených časových intervalech provádět měření a záznam dat ze srážkoměru a výpočet klouzavých součtů srážek

 • v případě srážky záznam sumy srážky v časovém intervalu 1 minuta
 • výpočet a záznam dat klouzavého součtu srážek s dobou trvání 15 minut a 60 minut, 3 hodiny, 24 hodin
 • odeslání dat na cílový server při zaznamenané srážce v intervalu 60 minut.
 • odesílání výstražných technologických SMS (porucha čidla, pokles napětí baterie, výpadek externího napájení)

První úroveň limitních hodnot odpovídá srážkám, které lze předpokládat, že budou dosaženy přibližně 1 x ročně. Význam těchto limitů spočívá mimo jiné i v kontrole funkčnosti měřící techniky a přenosových tras.

 • délka trvání deště 15 minut 10 mm srážky
 • délka trvání deště 24 hodin 30 mm srážky

Druhá úroveň limitních hodnot již bude představovat skutečné nebezpečí

 • délka trvání deště 60 minut 30–40 mm srážky
 • délka trvání deště 180 minut 50–80 mm srážky

Seznam srážkoměrů (měrných bodů) v Mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko:

ORP Název profilu Evid. list Obec Umístění Provozovatel
Vsetín S1_Bystricka pdf Bystřička Na střeše obecního vodojemu nad obcí Mikroregion Valašsko-Horní Vsacko
S2_Dinotice pdf Halenkov-Dinotice Na kraji obecní části Dinotice
S3_NHrozenkov pdf Nový Hrozenkov Na pozemku Pozemkového fondu obce Nový Hrozenkov nad obcí
S4_Solan pdf Velké Karlovice Vedle chaty horské služby, na pozemku p. Závorkové
S5_Horal pdf Velké Karlovice Na střeše nových garáží hotelu Horal
S6_Podtate pdf Velké Karlovice- Podťaté Na pozemku vedle hasičské zbrojnice
S7_Kohutka pdf Nový Hrozenkov Na střeše garáže chaty horské služby
S8_Huslenky pdf Huslenky Na pozemku nad obecní rekreační chatou
S9_Zdechov pdf Zděchov Vedle vodojemu nad obcí
S10_Hovezi pdf Hovězí Vedle vodojemu nad obcí
S11_VKarlovice pdf Velké Karlovice Vedle vodojemu nad obcí
S12_Halenkov pdf Halenkov Vedle obecního úřadu na střeše prodejny s izolačními materiály

Na území města Karolinka nastává I. SPA:


II. SPA na území města Karolinka nastává:

 • Na řece Vsetínská Bečva nastává II. SPA s ohledem na postupové doby, když je dosažen II. SPA na hlásném profilu kategorie B ve Velkých Karlovicích (Vsetínská Bečva: 200 cm) a na hlásném profilu kategorie C ve Velkých Karlovicích (Vsetínská Bečva: 200 cm) a tendence je stoupající.
 • Na některém z přítoků Vsetínské Bečvy, kdy dochází již k vybřežení vody z koryta.
 • Srážky velké intenzity na území města – délka trvání deště 15 min 10 mm srážky (informace z srážkoměrů rozmístěných v celém Mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko).
 • Dlouhodobější srážky trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin v kombinaci s táním sněhové pokrývky) nebo délka trvání deště 24 hodin 30 mm srážky (informace ze srážkoměrů rozmístěných v celém Mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko).
 • Intenzivní tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností.
 • Vyhlášení II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Vsetín nebo povodňovou komisí Zlínského kraje kraje).

III. SPA na území města Karolinka nastává:

 • Na řece Vsetínská Bečva nastává III. SPA s ohledem na postupové doby, když je dosažen III. SPA na hlásném profilu kategorie B ve Velkých Karlovicích (Vsetínská Bečva: 230 cm) a na hlásném profilu kategorie C ve Velkých Karlovicích (Vsetínská Bečva: 230 cm) a tendence je stoupající.
 • Na některém z přítoků Vsetínské Bečvy, kdy již dochází k velkému trvalému vvbřežování vody z koryta.
 • Při druhé limitní úrovni hodnot srážek na území Mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko, tj. délka trvání deště 60 minut 30-40 mm srážky nebo délka trvání deště 180 minut 50-80 mm srážky (informace z srážkoměrů rozmístěných v celém Mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko), tyto hodnoty srážek již představují skutečné povodňové nebezpečí.
 • Při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru v kombinaci s táním sněhové pokrývky.
 • Při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností.
 • Vyhlášení III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně.


Přípravná opatření

Jsou prováděna v průběhu roku bez ohledu na konkrétní nebezpečí povodně.

Zpracování povodňového plánu

 • zodpovídá: starosta obce

Potvrzování souladu s nadřízeným povodňovým plánem

 • zodpovídá: starosta obce
 • termín: průběžně

Prověření a aktualizace povodňového plánu

 • prověřuje: zpracovatel
 • zodpovídá: starosta obce

Ověření spojení na členy Povodňové komise

 • zodpovídá: starosta obce
 • termín: každoročně v červnu a říjnu

Povodňové prohlídky

 • Zjišťují, zda na vodních tocích a zátopových územích, objektech nebo zařízeních, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně.
 • zodpovídá: místostarosta obce
 • správci vodních toků, vlastníci vodních děl a nemovitostí
 • termín: podle potřeby, min. jednou ročně

Evakuace


Evakuační místa a místa soustředění

Hlavní evakuační centra jsou zanesena do POVISu. Jedná se o objekty, které jsou určeny ke shromažďování a dále objekty s dostatečným zázemím pro poskytnutí nouzového ubytování a i případně stravování.

Kraj ORP Obec StreetView Evakuační místo Místo shromáždění Evakuační středisko Přijímací středisko Nouzové ubytování počet lůžek Stravování počet jídel Kontaktní adresa Detaily
Zlínský Vsetín Karolinka Horský hotel Soláň ano ano 1 000 ano 500 Bzové 339, 756 05 Karolinka Detail
Zlínský Vsetín Karolinka Hotel Koník ano 100 ano 100 Vsetínská 111, 756 05 Karolinka Detail
Zlínský Vsetín Karolinka Klub: resturace, divadlo ano ano ano 200 ano 300 Vsetínská 46, 756 05 Karolinka Detail
Zlínský Vsetín Karolinka Městský úřad Karolinka ano ano ano ano 250 Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka Detail
Zlínský Vsetín Karolinka Raťkovský šenk ano 100 ano 20 Raťkov 200, 756 05 Karolinka Detail
Zlínský Vsetín Karolinka Soláň Moravia, horská chata ano ano 400 ano 400 Hutisko-Solanec pod Soláněm 0, 756 62 Karolinka Detail
Zlínský Vsetín Karolinka Základní škola ano ano ano ano 1 000 ano 500 Kobylská 250, 756 05 Karolinka Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce a názvu objektu.


Předpovědní a hlásná povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.


Hlídková služba

Hlídková služba nastupuje na výzvu předsedy povodňové komise nebo podle vlastního uvážení. Zajišťuje sledování situace na území obce. O kontrole vede záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, výsledek zjištění(výška hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci, odstranit drobné závady ihned, anebo vyslat pracovní skupinu.

 • Sleduje vývoj povodňové situace.
 • Provádí odečet vodočtů na vodních tocích ve městě.
 • Zjišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné služby a pro řízení a koordinaci povodňových plánů.

Varování obyvatelstva

Obyvatestvo a firmy v ohroženém území budou vyrozuměni:

 • místní rozhlas
 • rozhlas vybudovaný v rámci nového LVS
 • siréna: kolísavý tón 140 sekund VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
 • SDH
 • použití megafonu
 • SMS zprávy

Evakuační postupy

Jak správně postupovat při krátkodobém opuštění objektu?

Pokud lze předpokládat, že návrat do svého domova/kanceláře bude možný již za několik hodin, postup je takový:

 • vypnout všechny plynové a elektrické spotřebiče, které jsou v provozu,
 • elektrické spotřebiče odpojit ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky),
 • uhasit otevřený oheň (krb, kamna, svíčky, ...),
 • vypnout topení (plynový kotel - HUP)
 • zhasnout před odchodem všechna světla,
 • vzít sebou i svá domácí zvířata,
 • uzamknout byt/dům,
 • ověřit, zda i ostatní v budově a v okolních domech vědí o evakuaci,
 • opustit budovu podle únikového značení nebo podle pokynů povodňových orgánů.

Po opuštění budovy se shromáždit na místě, které je určeno k evidenci evakuovaných - shromaždiště a zaevidovat všechny evakuované osoby do evidence evakuovaných.

Jak správně postupovat při dlouhodobém opuštění objektu?

Při dlouhodobém opuštění domácnosti je nejdůležitějším úkolem sbalit evakuační zavazadlo.

Pokud má občan sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti, postupuje tak, jak je uvedeno v předchozí části.

Mimo to ale při dlouhodobé evakuaci také vypněte i hlavní uzávěr plynu, vody a elektřiny a na vchodové dveře domu umístěte zprávu o tom kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém bude k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodlá pobývat mimo oficiální místa určená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných).

Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg), ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, snadná manipulace), se kterým lze manipulovat jen jednou rukou. Dále batoh (obě ruce volné) nebo taška (nejméně vhodná). Při přesunu se zavazadlem není vždy možné použít vlastní automobil (např. povodně).

V mnoha domácnostech je také malé domácí zvíře, které je třeba vést (nést) sebou.


Obsah evakuačního zavazadla

Obsah zavazadla lze rozčlenit do několika skupin:

 • jídlo a pití + nádobí,
 • cennosti a dokumenty,
 • léky a hygiena,
 • oblečení a vybavení pro přespání,
 • přístroje, nástroje a zábava.

Jídlo a pití

Trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2 - 3 dny pro každého člena domácnosti), krmivo pro domácí zvíře, které je také evakuováno, hrnek nebo miska, příbor a otvírák na konzervy. V případě, že občan podléhá individuálnímu dietickému režimu (např. bezlepková dieta, vegetariánství apod.), musí počítat s tím, že v místech náhradního ubytování s hromadným zajištěním stravování bude možné vyjít vstříc jen v omezené míře.

Cennosti a dokumenty

Osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny), jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie) a peníze v hotovosti + platební karty.

Léky a hygiena

Nesmí chybět především pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky. Také se doporučují vitamíny a běžné doplňky stravy. Dále si je nutné přibalit běžné hygienické potřeby v přiměřeném množství.

Oblečení a vybavení pro přespání

Oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv, spací pytel, karimatku, pláštěnku nebo deštník.

Přístroje a nástroje

Zde je důležitý především mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio (stačí ve formě MP3 přehrávače nebo jiné kapesní formy apod.) s nabíječkou nebo bateriemi, svítilna, zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času - knihy, hračky pro děti, společenské hry.


Jak balit evakuační zavazadlo

Je velmi pravděpodobné, že při vyhlášení evakuace jsou občané v časové tísni a stresu. Obecně nejdůležitější jsou předměty, zařazené do druhé a třetí skupiny. Vše ostatní může v případě nouze někdo v místě náhradního ubytování půjčit, nebo požádat občany nezasažené povodní.

Každé zavazadlo musí být opatřeno cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu majitele. Cedulku se jménem a adresou je vhodné dát do kapsy i malým dětem.


Evakuace hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu záplavového území, musí jejich majitel vyvézt mimo rozliv povodně. S ohledem na omezené kapacity města se doporučuje občanům, aby preventivně vyřešili umístění vlastních zvířat v době povodně.

Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku kadáver a s tím spojené šíření zápachu a infekcí.

Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po povodni zvířata identifikovat a určit majitele.


Organizace dopravy + objízdné trasy

Pokud dojde při povodni k zaplavení silnic, budou objízdné trasy voleny podle aktualního rozlivu.

Dále je nutné sledovat stav mostních objektů a v případě hromadění splaví toto odstranit těžkou technikou.

Předpokládané uzavírky Navrhované objízdné trasy Náhradní doprava při a po povodni Zodpovídá, kontakt
Silnice II/487 od jezu v k.ú. Hovězí po most přes Zděchovku v k.ú. Huslenky Objízdná trasa vede po silnici II/487 do Velkých Karlovic a následně po silnici II/481 z Velkých Karlovic do obce Hutisko-Solanec a přes Vigantice po místní komunikaci do Rožnova pod Radhoštěm. Vozidlo SDH Karolinka Jiří Orság, 604 349 090

pdf.gif Způsob vyžádání pomoci

pdf.gif Osnova zprávy po povodni

pdf.gif Důležité kontakty