zpět nahoru
znak

Obec Velké Karlovice

ID ObceNázevTelefonFaxEmailWWW
545163Obec Velké Karlovice571 444 260, 571444270571 444 500 podatelna@velkekarlovice.cz http://www.velkekarlovice.cz


Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Kraj: Zlínský
Příslušný vodohospodářský orgán: ORP Vsetín

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. novela 20/2004 Sb. vydal:

  • ORP Vsetín
  • Schválil: Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí
  • Dne: 22.12. 2011, č.j. MUVS 36796/2011
  • Schválení povodňového plánu obce: Velké Karlovice
  • Schválil: Obec Velké Karlovice
  • Dne: 1.9. 2011, č.j. 2079/2011Zpracovatel digitálního povodňového plánu


AQP.jpg


AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)
Tel.: +420 541 426 011
Fax: +420 541 426 012
Email: info@aquaprocon.cz
WWW: www.aquaprocon.cz