logo
Povodňový plán Zlínského kraje

Místa omezující odtokové poměry

10 řádků, 1 strana

tok místo katastrální území začátek jevu na toku
[ř.km]
konec jevu na toku
[ř.km]
popis omezení Detaily
Brodská  Most - místní komunikace  Nový Hrozenkov  1,600  1,600  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Pojízdná lávka  Nový Hrozenkov  1,445  1,445  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Lávka pro pěší  Nový Hrozenkov  1,105  1,105  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Pojízdná lávka  Nový Hrozenkov  0,895  0,895  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Lávka pro pěší  Nový Hrozenkov  0,848  0,848  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Lávka pro pěší  Nový Hrozenkov  0,690  0,690  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Most - místní komunikace  Nový Hrozenkov  0,501  0,501  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Pojízdná lávka  Nový Hrozenkov  0,438  0,438  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Most - silnice 3. třídy  Nový Hrozenkov  0,271  0,271  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vranča  Propustek (shybka)  Nový Hrozenkov  0,053  0,053  zmenšení průtočného profilu splaveninami při povodni  Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.