Digitální povodňový plán Moravskoslezský kraj


Digitální Povodňový plán vybraných obcí Moravskoslezského kraje jsou zpracovány v souladu s § 78 odst. 3 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 71 odst. 3 pís a).

Jednotlivé povodňové plány jsou rovněž zpracovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2931 Povodňové plány a v souladu s zákonem č. 239/2001 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.ID ObceNázevTelefonFaxEmailWWW
554537Městský obvod Ostrava-Radvanice-Bartovice599 416 100posta@radvanice.ostrava.czhttp://www.radvanice.ostrava.cz/
507113Obec Holasovice553 662 296553 662 294obec.holasovice@opava.czhttp://www.obec-holasovice.cz