zpět nahoru
znak

Městský obvod Ostrava-Radvanice-Bartovice

ID ObceNázevTelefonFaxEmailWWW
554537Městský obvod Ostrava-Radvanice-Bartovice599 416 100posta@radvanice.ostrava.czhttp://www.radvanice.ostrava.cz/


Obec s rozšířenou působností: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Příslušný vodohospodářský orgán: Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. novela 20/2004 Sb. vydal:

  • Potvrzení souladu povodňového plánu: Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy potvrdil soulad dPP Radvanic a Bartovic s povodňovým plánem správního obvodu Ostrava
  • Schválil: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
  • Dne: 10.7. 2014 pod č.j. SMO/251576/14/OŽP/Br
  • Schválení povodňového plánu obce: Městského obvodu Radvanice a Bartovice
  • Schválil: Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, Ostrava - Radvanice
  • Dne: 13.3. 2014 pod č.j. RaB/01923/14/VŽPPaVH/Kol.Zpracovatel digitálního povodňového plánu


AQP.jpg


AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)
Tel.: +420 541 426 011
Fax: +420 541 426 012
Email: info@aquaprocon.cz
WWW: www.aquaprocon.cz