zpět nahoru
znak

Městský obvod Ostrava-Radvanice-Bartovice

ID ObceNázevTelefonFaxEmailWWW
554537Městský obvod Ostrava-Radvanice-Bartovice599 416 100posta@radvanice.ostrava.czhttp://www.radvanice.ostrava.cz/


Obec s rozšířenou působností: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Příslušný vodohospodářský orgán: Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Potvrzení vydal: Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí
  • Dne: 10.7. 2014
  • pod č.j.: SMO/251576/14/OŽP/BrZpracovatel digitálního povodňového plánu


AQP.jpg


AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)
Tel.: +420 541 426 011
Fax: +420 541 426 012
Email: info@aquaprocon.cz
WWW: www.aquaprocon.cz