zpět nahoru
znak

Městský obvod Ostrava-Radvanice-Bartovice

uživatel: heslo:

Digitální povodňová kniha

ORP Hlásný profil Vodní tok Stupeň povodňové aktivity [cm] Aktuální stav
Název Číslo Kategorie I. II. III. datum hladina [cm] průtok [m3/s]
Ostrava VD Žermanice 285 A Lučina 104 123 167 13.07.2024 20:30320,540
Ostrava Radvanice 286 B Lučina 220 290 320 13.07.2024 20:30921,940
Ostrava Radvanice_H Radvanice_H C Podleský potok 30 50 60 13.07.2024 17:101-


Datum Čas Kdo Text
08.04.202014:17:07zapisovateldne 1.4.2020 jarní protipovodňová prohlídka Lučiny v km 3,100 – 9,050. Pochůzka v terénu se správcem toku, tj. Povodím Odry, s.p. Správce toku neshledal překážky v toku, které by mohly způsobit zvednutí hladiny či jeho neprůtočnost.
08.04.202014:16:06zapisovatelprovedení jarní protipovodňové prohlídky správcem toku, tj. SMO, městským obvodem Radvanice a Bartovice, č. 2.23 Bezejmenného potoka, zaústěného v km 7,35 do Lučiny (délka toku 2 km) - výsledek prohlídky: přirozené koryto toku, průtok bez omezení, okolní vegetace nezasahuje do toku
03.04.202000:00:09zapisovatelprovedení jarní protipovodňové prohlídky správcem toku, tj. SMO, městským obvodem Radvanice a Bartovice, č. 2.22 Bezejmenného potoka, zaústěného v km 8,25 do Lučiny (délka toku 1,8 km) - výsledek prohlídky: přirozené koryto toku, průtok bez omezení, okolní vegetace mírně zasahuje do toku v místě mezi místní komunikací ul. Šenovská a drážním tělesem (keřový porost bezu prorůstá do toku).
02.04.202000:00:08zapisovatelprovedení jarní protipovodňové prohlídky správcem toku, tj. SMO, městským obvodem Radvanice a Bartovice, č. 2.22. 1 (délka toku 0,50 km) - pravostranný přítok toku č. 2.22 Bezejmenného potoka a 2.22.2 (délka toku 1,9 km) levostranný přítok toku č. 2.22 Bezejmenného potoka, - výsledek prohlídky: přírodní koryta obou toků, průtok bez omezení, okolní vegetace nezasahuje do toku
08.04.201908:00:00zapisovatelprovedení ořezání a odstranění kořenového systému keřů bezu, prorůstajícího v délce cca 3,5 m do průtočného profilu toku 2.22 v místě mezi místní komunikací ul. Šenovská a drážním tělesem.
05.04.201908:00:00zapisovatelprovedení jarní protipovodňové prohlídky správcem toku, tj. SMO, městským obvodem Radvanice a Bartovice, č. 2.23 Bezejmenného potoka, zaústěného v km 7,35 do Lučiny (délka toku 2 km) - výsledek prohlídky: přirozené koryto toku, průtok bez omezení, okolní vegetace nezasahuje do toku
04.04.201908:00:00zapisovatelprovedení jarní protipovodňové prohlídky správcem toku, tj. SMO, městským obvodem Radvanice a Bartovice, č. 2.22. 1 (délka toku 0,50 km) - pravostranný přítok toku č. 2.22 Bezejmenného potoka a 2.22.2 (délka toku 1,9 km) levostranný přítok toku č. 2.22 Bezejmenného potoka, - výsledek prohlídky: přírodní koryta obou toků, průtok bez omezení, okolní vegetace nezasahuje do toku
03.04.201908:00:00zapisovatelprovedení jarní protipovodňové prohlídky správcem toku, tj. SMO, městským obvodem Radvanice a Bartovice, č. 2.22 Bezejmenného potoka, zaústěného v km 8,25 do Lučiny (délka toku 1,8 km) - výsledek prohlídky: přirozené koryto toku, průtok bez omezení, okolní vegetace mírně zasahuje do toku v místě mezi místní komunikací ul. Šenovská a drážním tělesem (keřový porost bezu prorůstá do toku).
25.03.201908:00:00zapisovateljarní protipovodňová prohlídka Lučiny v km 3,100 – 9,050. Pochůzka v terénu se správcem toku, tj. Povodím Odry, s.p. Správce toku neshledal překážky v toku, které by mohly způsobit zvednutí hladiny či jeho neprůtočnost.
01.04.201808:00:00zapisovatelprovedeno odstranění dvou hranolů, bránících plynulému průtoku v korytě toku č. 2.22.2, levostranného přítoku Bezejmenného potoka č. 2.22. Obnoven plynulý průtok.
29.03.201808:00:00zapisovatelprovedení jarní protipovodňové prohlídky správcem toku, tj. SMO, městským obvodem Radvanice a Bartovice, č. 2.23 Bezejmenného potoka, zaústěného v km 7,35 do Lučiny (délka toku 2 km) - výsledek prohlídky: přirozené koryto toku, průtok bez omezení, okolní vegetace nezasahuje do toku
28.03.201808:00:00zapisovatelprovedení jarní protipovodňové prohlídky správcem toku, tj. SMO, městským obvodem Radvanice a Bartovice, č. 2.22. 1 (délka toku 0,50 km) - pravostranný přítok toku č. 2.22 Bezejmenného potoka a 2.22.2 (délka toku 1,9 km) levostranný přítok toku č. 2.22 Bezejmenného potoka, - výsledek prohlídky: přírodní koryta obou toků, průtok omezen spadlými hranoly z můstku pro pěší, okolní vegetace nezasahuje do toku
27.03.201808:00:00zapisovatelprovedení jarní protipovodňové prohlídky správcem toku, tj. SMO, městským obvodem Radvanice a Bartovice, č. 2.22 Bezejmenného potoka, zaústěného v km 8,25 do Lučiny (délka toku 1,8 km) - výsledek prohlídky: přirozené koryto toku, průtok bez omezení, okolní vegetace nezasahuje do toku
20.04.201708:00:00zapisovatelprovedení jarní protipovodňové prohlídky správcem toku, tj. SMO, městským obvodem Radvanice a Bartovice, č. 2.23 Bezejmenného potoka, zaústěného v km 7,35 do Lučiny (délka toku 2 km) - výsledek prohlídky: přirozené koryto toku, průtok bez omezení, okolní vegetace nezasahuje do toku
19.04.201708:00:00zapisovatelprovedení jarní protipovodňové prohlídky správcem toku, tj. SMO, městským obvodem Radvanice a Bartovice, č. 2.22. 1 (délka toku 0,50 km) - pravostranný přítok toku č. 2.22 Bezejmenného potoka a 2.22.2 (délka toku 1,9 km) levostranný přítok toku č. 2.22 Bezejmenného potoka, - výsledek prohlídky: přírodní koryta obou toků, průtok bez omezení, okolní vegetace nezasahuje do toku
18.04.201708:00:00zapisovatelprovedení jarní protipovodňové prohlídky správcem toku, tj. SMO, městským obvodem Radvanice a Bartovice, č. 2.22 Bezejmenného potoka, zaústěného v km 8,25 do Lučiny (délka toku 1,8 km) - výsledek prohlídky: přirozené koryto toku, průtok bez omezení, okolní vegetace nezasahuje do toku
10.04.201708:00:00zapisovateljarní protipovodňová prohlídka Lučiny v km 3,100 – 9,050. Pochůzka v terénu se správcem toku, tj. Povodím Odry, s.p. Správce toku neshledal překážky v toku, které by mohly způsobit zvednutí hladiny či jeho neprůtočnost.