zpět nahoru
znak

Městský obvod Ostrava-Radvanice-Bartovice

Grafická část

pdf.gif Základní mapa s povodňovými komisemi a evakuací

Odkaz na on-line mapu základního polohopisu.

pdf.gif Hlásné profily

Odkaz na on-line mapu hlásných profilů.

pdf.gif Objekty dPP

Odkaz na on-line mapu objektů dPP.

url.gif Vodní toky a díla

Odkaz na on-line mapu vodních toků a vodních děl.

pdf.gif Záplavová území

Odkaz na on-line mapu záplavových území.

pdf.gif Doprava

Odkaz na on-line mapu silničních komunikací a objektů.

pdf.gif Důležité organizace

Odkaz na on-line mapu důležitých organizací v povodňovém plánu.